Oracle Exadata Storage Server V2 Overview Seminar (for Sun DB Machine)

Doelgroep | Voorkennis | Doel | Onderwerpen | Data & prijzen | Aanmelden
Deze PlusPartner cursus hebben we niet meer in ons assortiment maar nog wel andere cursussen, bijvoorbeeld:Meer informatie? Klik hier!

본 ê³¼ìA ¿ì¿¿ì¿¿ë¿¿ Oracle Exadata Storage Server 벿ìA ¿ 2(Exadata)ëAY¼ ì¿¿ê°¿í¿©ë¿¿ë¿A?. Exadataì¿¿ êµA?ìA!°ì¿¿ ìA#¼ì¿¿ 기ë¿AY ë°¿ ExadataëAY¼ êµA?쿱, ëA?A?ë¿¿í¿°í¿¿ê³A 쵿ìA ¿í¿¿í¿¿ë¿¿ 방벿쿿 ë°°ì¿¿ë¿¿ë¿A?. ExadataëA!¿ ì¿'ìA ¿í¿¿ê¸° ì¿¿í¿¿ ë¿A?ì¿¿í¿¿ 쿵쿿쿿 ì¿¿ê°¿í¿¿ê³A 쵿ìA ¿ì¿¿ 쿵쿿쿿 ì¿A í¿¿í¿¿ë¿¿ 방벿쿿 ë°°ì¿¿ë¿¿ë¿A?.본 ê³¼ìA ¿ì¿¿ì¿¿ë¿¿ Sun Oracle Exadata Storage Serverì¿¿ 기ë¿AYì¿¿ ìA?¿ìA ¿ìA ¿ì¿¼ëA!¿ ë¿A?ëA#¹ë¿¿ë¿A?. Sun Oracle Database Machineë¿¿ ì¿¿ê°¿í¿©ë¿¿ë¿A?. 본 ê³¼ìA ¿ì¿¿ ì¿A?쿵 ê³¼ìA ¿ì¿¿ ìA ¿ê³µí¿¿ìA?¿ ì¿¿ìA?¿ëA?¿ ì¿¿ê°¿ì¿¿ë¿A?ì¿¿ ì¿A?í¿A?ëA|½í¿¸ëA!¿ 쿿쿱뿿 ë¿°ëA?A?ëAY¼ í¿µí¿' Exadata Storage Serverì¿¿ ê°¿ë¿¿ì¿¿ ì¿'í¿'í¿A ì¿¿ 쿿쿵뿿ë¿A?.Learn To:쿼밿 ìA ¿ì¿AY ì¿¿ì¿­ ì¿¿ëA#A?ì¿¿ê³¼ Exadata ìA ¿ì¿AY ì¿¿ì¿­ ì¿¿ëA#A?ì¿¿ 빿굿ExadataëA!¿ ì¿'ìA ¿Exadataì¿¿ ìA#¼ì¿¿ 기ë¿AYExadata êµA?쿱 ë°¿ ëA?A?ë¿¿í¿°A Live Virtual Class (LVC) is exclusively for registered students; unregistered individuals may not view an LVC at any time. Registered students must view the class from the country listed in the registration form. Unauthorized recording, copying, or transmission of LVC content may not be made.

Doelgroep cursus Oracle Exadata Storage Server V2 Overview Seminar (for Sun DB Machine)

Data Warehouse Administrator

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

 • 쿼밿 ìA ¿ì¿AY ì¿¿ì¿­ ê'¿ëA|A?

Doel

 • Exadataì¿¿ êµA?ìA!° ë°¿ ì¿A?뿼í¿' ë¿°ì¿'í¿°ë²A ì¿'ì¿A?ì¿¿ì¿¿ í¿µí¿© ì¿A?ëA?¿

Onderwerpen cursus Oracle Exadata Storage Server V2 Overview Seminar (for Sun DB Machine)

De cursus Oracle Exadata Storage Server V2 Overview Seminar (for Sun DB Machine) behandelt de volgende onderwerpen:

  • ì¿¿ê°¿
  • Oracle Exadata Storage Server ê°¿ì¿¿
  • Oracle Exadata Storage Server êµA?ìA!°
  • Oracle Exadata Storage Server êµA?쿱 ë°¿ ê'¿ëA|A?
  • Oracle Exadata Storage Server ë°¿ I/O ëA|A?ì¿¿ì¿A? ê'¿ëA|A?
  • Oracle Exadata Storage Server 쿱ë¿AY ëA?A?ë¿¿í¿°
  • Oracle Exadata Storage Server ì¿'ìA ¿ ê°¿ì¿¿

  Klik hier voor een gedetailleerde onderwerpenlijst

Meer informatie?

Geïnteresseerd geraakt in deze opleiding
en wilt u weten welke (vergelijkbare) cursus(sen) u wel kunt volgen?


Vraag informatie aanGedetailleerde onderwerpenlijst cursus Oracle Exadata Storage Server V2 Overview Seminar (for Sun DB Machine)

Hieronder vind u een gedetailleerd overzicht met onderwerpen die in de cursus Oracle Exadata Storage Server V2 Overview Seminar (for Sun DB Machine) behandeld zullen worden:

  • ì¿¿ê°¿
  • Oracle Exadata Storage Server ê°¿ì¿¿
   • Exadataì¿¿ 쿼밿 ìA ¿ì¿AY ì¿¿ì¿­ 쿿벿 빿굿
   • 벿ìA ¿ 2ì¿¿ ì¿¿ëA!¿ì¿' 기ë¿AYì¿¿ í¿A?í¿A?í¿¿ Exadataì¿¿ 기ë¿AY
   • Exadata ìA ¿ì¿AY ì¿¿ì¿­ í¿¿ë¿¿ì¿A?ì¿' ê°¿ì¿¿(DB Machine ê°¿ì¿¿ í¿A?í¿A?)
  • Oracle Exadata Storage Server êµA?ìA!°
   • Exadata í¿¿ëA!¿ì¿¸ì¿A? êµA?ìA!° 쿸붿 ìA ¿ë³'
   • IORM êµA?ìA!° 쿸붿 ìA ¿ë³'
   • Exadata Metrics ë°¿ Alert ê°¿ì¿¿
   • Exadata ìA ¿ì¿AY ì¿¿ì¿­ ê°¿ì¿¿
   • Exadata ìA ¿ì¿AY ì¿¿ì¿­ êµA?í¿¿
   • ìA ¿ì¿AY ì¿¿ì¿­ ê·¸ëA|A?ë¿¿ ì¿¿í¿°í¿° ë°¿ ê'¿ê³¿
   • ë¿¿ì¿A?í¿A? ê·¸ëA#¹ êµA?쿱
  • Oracle Exadata Storage Server êµA?쿱 ë°¿ ê'¿ëA|A?
   • Exadata ì¿A?칿 ë°¿ êµA?쿱 ê°¿ì¿¿
   • Exadata ê'¿ëA|A?
   • Exadata ì¿A ìA?¿ ê'¿ëA|A?
  • Oracle Exadata Storage Server ë°¿ I/O ëA|A?ì¿¿ì¿A? ê'¿ëA|A?
   • I/O Resource Manager ì¿¿ë¿¿ëA|A?ì¿A?
   • ë¿°ì¿'í¿°ë²A ì¿'ì¿A? ì¿A ìA ¿, 쿿빿쿿 ê·¸ëA#¹, 벿ìA#¼
   • I/O ëA|A?ì¿¿ì¿A? ê'¿ëA|A?
   • Intradatabase/Interdatabase I/O ëA|A?ì¿¿ì¿A? ê'¿ëA|A?
   • Intradatabase ëA|A?ì¿¿ì¿A? ê'¿ëA|A? í¿¿ì¿±í¿¿
   • Intradatabase ê³¿í¿¿ ì¿¿ìA ¿
   • ë¿A?ìA?¿ ë¿°ì¿'í¿°ë²A ì¿'ì¿A? I/O ê'¿ëA|A? í¿¿ì¿±í¿¿
   • DB ê³¿í¿¿ ì¿¿ìA ¿ ë°¿ 벿ìA#¼ ê³¿í¿¿ ì¿¿ìA ¿
  • Oracle Exadata Storage Server 쿱ë¿AY ëA?A?ë¿¿í¿°
   • 쿱ë¿AY í¿¿ë¿¿ ë°¿ ëA?A?ë¿¿í¿° ê°¿ì¿¿
   • MetricsëAY¼ ì¿A?ì¿©í¿¿ì¿A? Exadata ì¿¿ ëA?A?ë¿¿í¿°
   • AlertëAY¼ ì¿A?ì¿©í¿¿ì¿A? Exadata ì¿¿ ëA?A?ë¿¿í¿°
   • í¿¿ì¿± ì¿¿ì²­ì¿¿ ì¿A?ì¿©í¿¿ì¿A? Exadata ì¿¿ ëA?A?ë¿¿í¿°
   • ì¿A?í¿¿ ê³¿í¿¿ì¿¿ í¿µí¿' ëA?A?ë¿¿í¿°
   • 뿿기 ì¿'ë²A?í¿¸ëAY¼ ì¿A?ì¿©í¿¿ì¿A? Exadata ì¿¿ ëA?A?ë¿¿í¿°
   • Enterprise ManagerëAY¼ ì¿A?ì¿©í¿¿ì¿A? Exadata ì¿¿ ëA?A?ë¿¿í¿°
  • Oracle Exadata Storage Server ì¿'ìA ¿ ê°¿ì¿¿
   • ì¿'ìA ¿ í¿¿ëA!¿ì¿¸ì¿A? ê°¿ì¿¿
   • 뿼ëA|A?ìA ¿ ì¿'ìA ¿ ìA ¿ê·¼ ë°©ì¿¿
   • ëA?¼ëA|A?ìA ¿ ì¿'ìA ¿ ìA ¿ê·¼ ë°©ì¿¿

Getoonde informatie onder voorbehoud, genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Share |

 
Informatie 
  Contact
  Cursusoverzicht
  Cursuskalender
  Bel mij!
  Brochure aanvragen
  Aanmelden voor nieuwsbrief
  Stel een vraag
 
 
Cursuscategorieën